Пн. - Петък. 10:00 - 17:00

Събота-Неделя 12:00 - 17:00

kontakt@saigaclub.com
Категории

Споразумение за ползване

Информация за политиката за защита на личните данни на фирмата Saigaclub


1. Личните данни на Потребителя/Купувача се обработват в съответствие с действащото законодателство.
2. При регистрацията си на Сайта, Потребителят предоставя следната информация: Фамилия, Име, Презиме, телефон за контакт, адрес на електронна поща, адрес за доставка на стоката.
3. Предоставяйки своите лични данни на Продавача, Посетителят на Сайта/Потребителят/Купувачът се съгласява с тяхната обработка от Продавача, включително и за изпълнението на задължения на Продавача към Посетителя на Сайта/за Потребителя/Купувача в рамките на настоящата Публична оферта , предлагането на стоки и услуги от Продавача, организирането на електронни и sms проучвания, контрола на резултатите от маркетинговите акции, клиентска поддръжка, организацията на доставката на стоките на Купувачи, провеждането на томболи сред Посетителите на Сайта/Потребителите/ Купувачите, контрола на удовлетвореността на Посетителя/Потребителя/Купувача, както и качеството на услугите, предоставяни от Продавача.
4. Под обработка на лични данни се разбира всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции), извършвани с използването на средства за автоматизация или без използването на такива средства с личните данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, прецизиране (актуализация, промени), извличане, използване, предаване (включително прехвърляне на трети лица, без да се изключва трансграничния трансфер, ако необходимостта от това право е възникнало в хода на изпълнение на задълженията), деперсонализация, блокиране, изтриване, унищожаването на личните данни. Продавачът има право да изпраща информация, включително и реклама, на електронната поща и мобилния телефон на Потребителя/Купувача с негово съгласие, изразено чрез извършеното от него действие, което еднозначно идентифицира този абонат и позволява автентично да се определи волята му за получаване на съобщения. Потребителят/Купувачът има право да се откаже от получаването на рекламна и друга информация, без обяснение за причините за отказа, като уведоми за отказ си магазина по телефона или електронната поща. Сервизните съобщения, информиращи Потребителя/Купувача за поръчката и етапите на нейната обработка, се изпращат автоматично и не могат да бъдат отхвърлени от Потребителя/Купувача.
5. Продавачът може да използва технологията «cookies». «Cookies» не съдържат лични данни. Посетителят / Потребителят / Купувачът с настоящото дава съгласието си за събиране, анализ и използване на cookies, включително и от трети лица с цел генериране на статистически данни и оптимизиране на рекламни съобщения.
6. Продавачът получава информация за ip-адреса на посетителя на Сайта www.saigaclub.com Тази информация не се използва за установяване на самоличността на посетителя.
7. Продавачът не носи отговорност за информацията, предоставена от Потребителя/Купувача на Сайта в публично достъпна форма.
8. Продавачът има право да записва телефонните разговори с Потребителя/Купувача. При това Продавачът се задължава: да предотвратява опити за не оторизиран достъп до информацията, получена по време на телефонните преговори и/или предаването й на трети лица, без това да има пряко отношение към изпълнението на Поръчките.


9. Фирмата Saigaclub много сериозно се отнася към поверителността на личните данни. Фирмата Saigaclub не продава и не отдава под наем вашата информация за контакт на други участници на пазара. 
Възможни са ситуации, когато по закон или съдебно изискване, ние ще трябва да разкрием вашите лични данни. Ние, също така, можем да разкрием информацията за Вас, ако установим, че това е необходимо за целите на националната сигурност, изисква се от правоприлагащите органи или в други обществено значими ситуации.10. Saigaclub прилага мерки за запазване точността, пълнотата и актуалността на вашите лични данни за всички цели на употребата им. Естествено, Вие винаги имате правото на достъп и извършване на промени в предоставената по-рано лична информация. Можете да ни помогне да се уверим, че вашата информация за контакт е точна, пълна и актуална, като ни пишете на електронната ни поща.


Въпроси относно личната информация
Ако имате въпроси или притеснения относно политиката за защита на личните данни на фирмата Saigaclub, или по процедурата за обработка на данни, моля, свържете се с нас.
УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ

Всички данни за продуктите, посочени в сайта, имат само информативен характер и при никакви обстоятелства не представляват публична оферта. Техническите характеристики, комплекта, външния вид, цвета и опаковката на продукта могат да бъдат променени от производителя без предварително уведомяване. Моля, уточнявайте интересуващите Ви подробности за продукта и комплекта на доставката в момента, в който правите поръчката.
Пълните условия на гаранцията и след гаранционната поддръжка
 
1. Пълна гаранция: 
 
 
1.1 Пълното гаранционно обслужване се извършва само в периода, посочен в описанието на страницата на продукта (ако не е посочен - тогава е равен на 1 мес.). Гаранционният срок може да бъде от 30 до 50 дни. 
 
1.2. Основание за изпълнението на гаранционните задължения е откриване на дефекти, възникнали по вина на производителя (т.е. фабричен брак) в рамките на гаранционния срок.
  
1.3. В случаите, когато купувачът желае да върне стока с добро качество, без открити дефекти или несъответствия, които не са предварително определени (например, стоката не Ви харесва), възможността и условията за връщане или замяна на стоката се определят от администрацията на сайта. 
 
1.4. Транспортните разходи до сервизния център се плащат от купувача. Транспортните разходи на ремонтирания продукт се заплащат или от продавача (ако случаят е признат за гаранционен - виж точка 1.3), или от купувача (ако случаят не е признат за гаранционен - виж точка 1.5-1.5.8) 
 
1.5. Гаранционно обслужване не се извършват в случаите на (не попадат в рамките на гаранционния случай): 
 
1.5.1. Несъответствие на екземпляра на изделието с неговите идентификационни характеристики. 
1.5.2. Наличието на повреди и признаци на презалепване на гаранционни стикери. 
1.5.3. Наличието на механични и електромеханични повреди (пукнатини, отломки, вдлъбнатини, драскотини, издуване на елементи, следи от изгаряне и мръсотия, скъсани, изгорени кабели и други подобни) 
1.5.4. Счупване на оригиналните пломби на производителя. 
1.5.5. Наличието на прах, следи от влага, наличие на насекоми и други признаци на експлоатация на сложното електронно оборудване в неподходящи условия. 
1.5.6. Наличието на следи от отваряне или неоторизиран ремонт на функционални възли или готови продукти, промени във външния вид на изделието. 
1.5.7. При загуба на част от комплекта на продукта, или неговата опаковка. (Затова в рамките на гаранционния срок съхранявайте всички кутии, торбички, шнурове, хартии, инструкции, етикети и други подобни) 
1.5.8. Настоящите продукти - това са технически сложни потребителски стоки, които се отнасят към списъка на стоки, които не подлежат на връщане или замяна в случай, че придобитата стока е с добро качество. 
1.6. В случай, че купувача предостави стока, която не попада в гаранционния случай (т. 1.3), вместо пълно гаранционно обслужване се предоставя преференциално извънгаранционно обслужване (съгласно условията на точки 2.2-2.6). 
 
2. Преференциално извънгаранционно обслужване: 
 
 
2.1. Преференциалното извънгаранционно обслужване се извършва в срок до 12 месеца. За начало на този период се счита следващия ден след изтичането на срока на пълната гаранция. Или ако тя липсва, за начало на срока на преференциалното извънгаранционно обслужване се приема началото на срока на пълното гаранционно обслужване (съгласно точки 1.1-1.2) 
 
2.2. На преференциално извънгаранционно обслужване се приемат изделия, както попадащи под гаранционния случай (т. 1.3), така и не попадащи под него. 
 
2.3. Преференциалното извънгаранционно обслужване се извършва чрез възстановяване на работоспособността на изделието в сервизния център за сметка на купувача (включително транспортните разходи за доставка до и обратно, стойността на частите, стойността на работата). 
 
2.4. Всички възникнали разходи, предвидени в условия на преференциалното извънгаранционно обслужване, се покриват от купувача, преди да му се върне изделието. 
 
2.5. Допълнителните разходи, които не са предвидени в условията за преференциалното извънгаранционно обслужване не се заплащат на купувача. 
 
  
3. Администрацията на сайта не носи отговорност за нарушения в работата на пощенските услуги, за загубени или повредени по вина на пощата пратки. Затова при получаване задължително проверете целостта и липса на външни повреди на опаковката. 
 
4. Процедура за изпълнение на гаранционните задължения: 
 
4.1. При възникване на проблеми с работата на продукта, поради фабричен дефект (брак), потребителят трябва своевременно да ни информира за това и да опише проблема подробно. Често се случва така, че след като потребителя опише проблема с експлоатацията, се оказва че потребителя просто не може да разбере как се работи с продукта, и ние му помагаме в това. 
 
4.2. Ако стане очевидно, че стоката има очевиден фабричен дефект, тогава се извършва замяна или ремонт на продукта в съответствие с гаранцията на производителя. Потребителят изпраща дефектния продукт в пълен комплект в сервизния център на доставчика. Адресът за изпращане е посочен на сайта в раздел "Контакти". 
 
4.3. Изделието трябва да бъде върнато в пълен комплект (както е било получено от доставчика). Гаранция на производителя се отнася за стоки, които имат фабричен брак, но не са повредени при неправилно използване, излагане на влага (ЕХК), повишена температура или други неблагоприятни фактори (p. 1.5-1.5.8), т.е., спазени са правилата за експлоатация на детайлите и устройствата. 
4.3.1. В случаи, че се провеждат някакви промоции от доставчика или магазина, при получаване на подаръците или допълнителни части от комплекта, моля, уточнете в каква точно комплектност трябва да се извърши връщането, или изчаквайте допълнителни инструкции. 
 
4.4.1. След като изпратения проблемен продукт пристигне в сервизния център на доставчика, се извършва експертна оценка от специалист. 
4.4.2. Ако бъде установено, че продукта има фабричен брак - се прави ремонт, и ремонтирания (или заменения със същия нов - ако не подлежи на ремонт) продукт, се изпраща обратно на клиента. В случай, че бъде категорично установено от експерта, че продукта е повреден вследствие на неправилна експлоатация (например корпуса на продукта е бил отварян (счупени са фабричните пломби), тогава обосновано ще Ви бъде отказано гаранционно обслужване.  
 
4.5. Пощенски разходи, свързани с изпълнението на гаранционните задължени, се разпределят по следния начин: - доставчикът поема пощенските разходи, свързани с изпращането на ремонтираната стоката, клиентът плаща само за изпращането на продукта до сервизния център.  
4.6. Оформянето на поръчка в нашия магазин, означава приемане от Ваша страна на условията за предоставяне на гаранция.